Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020

Εγγραφή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το Σχ. Έτος 2020-2021(Εγκύκλιος : Φ.6/55081/Δ1/ 13-5-2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ)

Προθεσμία:  15-29 Μαΐου 2020

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην
Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι
μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως και 31-12-2014.

Δικαιολογητικά:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
Εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί από το σχολείο.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  (Α.Δ.Υ.Μ.)(Συμπληρώνεται από τον γιατρό)

δ. Έντυπο εφορίας Ε1, ως αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
(Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση  Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την
εγγραφή του στο δημοτικό).Ποια  έντυπα χρειαζόμαστε:

  • Έντυπο εγγραφής, όπου καταγράφονται τα στοιχεία του μαθητή/τριας και στοιχεία επικοινωνίας (χορηγείται από το σχολείο).
  • ·        Το Α.Δ.Υ.Μ.


  • ·        Το έντυπο για εγγραφή στο Ολοήμερο.


Το  Α.Δ.Υ.Μ. και το έντυπο εγγραφής στο Ολοήμερο μπορείτε να τα αναζητήσετε και στο διαδίκτυο.


Οι ώρες εγγραφών στο σχολείο μας είναι 8:00 – 10:00 π.μ.


«Κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη των Διευθυντών/ντριών
η μέριμνα για την τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής
διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.)»


Ως εκ τούτου:

Όσοι θα προσέρχονται στο σχολείο για εγγραφές μαθητών/τριών απαραιτήτως:

·        Θα φορούν μάσκα.

·        Θα τηρούν αποστάσεις στον αύλειο χώρο, αναμένοντας τη σειρά τους.

·        Για αποφυγή συνωστισμού, τα έντυπα (έντυπο εγγραφής και αίτηση για το Ολοήμερο) θα πρέπει προσκομίζονται συμπληρωμένα.  

·        Έντυπα θα διανέμονται στην είσοδο του σχολείου, κατά τις ώρες των εγγραφών και  θα συμπληρώνονται στο σπίτι.


Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε το έντυπο με το χωροταξικό, προκειμένου να μην προσκομίζονται δικαιολογητικά από μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δεν ανήκουν
στα χωροταξικά όρια του σχολείου μας.                                                            Η Δ/ντρια του σχολείου
                                                                     Μαρία Μάσσου
                                   


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.